Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image Slideshow Image
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ Ο Ρ Α Σ Ι Δ Ω Ν
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ Ο Ρ Α Σ Ι Δ Ω Ν   

Το Πρωτάθλημα θ’ αρχίσει στις 18-19/10/2014.

Ε Ι Δ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ     Κ  Ο  Ρ  Α  Σ  Ι  Δ  Ω Ν

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ    ΠΕΡΙΟΔΟΥ    2014 - 2015

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της ΕΟΚ και των Κανονισμών της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2014-2015, όπως αυτή μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 2276 / 28-5-2014 έγγραφο της ΕΟΚ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

 Το  Πρωτάθλημα Κορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Πρωτάθλημα Κορασίδων Περιόδου 2014-2015 δικαιούνται συμμετοχής τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και διατηρούν τμήματα Κορασίδων.

Η Τ.Ε. ενημερώνει  τα σωματεία ότι οφείλουν να καλλιεργούν τα τμήματα υποδομών (κορασίδων και παγκορασίδων).

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 18-19/10/2014 ημέρα Σάββατο ή Κυριακή. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στις 29/9/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Τ.Ε. ΕΟΚ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Κλειστό Γυμναστήριο Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων των  Σωματείων.

Τελευταία  ημέρα  παραλαβής  των δηλώσεων  συμμετοχής  ορίζεται  η  29/9/2014 ημέρα Δευτέρα και  μέχρι  ώρα  12:00.

Στη δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν δύο εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας.

Οι ομάδες να φροντίσουν ώστε τα γήπεδα αγώνων  να έχουν τις νέες διαγραμμίσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤOΣ

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους, ένα Νοτίου και ένα Βορείου συγκροτήματος.

Οι ομάδες θα αγωνισθούν μεταξύ τους δύο φορές (δύο γύροι) σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας της κανονικής περιόδου σε κάθε όμιλο θα συμμετάσχουν στην τελική φάση (Final Four) που θα γίνει σε κλειστό Γυμναστήριο  που θα ορίσει η  Τ.Ε .

Τα ζεύγη των ημιτελικών ορίζονται ως εξής: Α1-Β2 και Β1-Α2.

Οι νικήτριες των δύο ημιτελικών αγώνων θα αγωνισθούν στον τελικό για την ανάδειξη του Πρωταθλητή, οι δε ηττημένες των δύο ημιτελικών στο μικρό τελικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για  τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των Κανονισμών της ΕΟΚ (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερες των δύο (2) παικτριών / άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα) .

Για  δε την κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2  σε συνδυασμό  και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας :

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2) , τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες - ήττες -  μηδενισμοί).

Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών , τότε λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.

Αν  συνεχίζεται η ισοβαθμία  τότε  θα διεξαχθεί  αγώνας κατάταξης  σε ουδέτερο γήπεδο που θα  ορίσει  η  Τ.Ε.  ΕΟΚ   Δωδεκανήσου.

β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από  δύο (2)  τότε  καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας  με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους  μεταξύ τους αγώνες και με  βάση τον  πίνακα  αυτό  γίνεται  η μεταξύ τους  κατάταξη.  Αν  όμως  από  τον  παραπάνω   πίνακα   προκύψει  νέα (εσωτερική)  ισοβαθμία , τότε  για  τις  ομάδες  που  συνεχίζουν  να  ισοβαθμούν λαμβάνονται  υπόψη  οι  βαθμοί  από  τους  μεταξύ  τους  αγώνες.

Αν  οι   ομάδες  έχουν   το  ίδιο  σύνολο   βαθμών , τότε    λαμβάνεται   υπόψη  ο συντελεστής  πόντων (πηλίκο διαίρεσης των πόντων που σημείωσε  η  ομάδα  με τους πόντους που δέχτηκε)  στους  μεταξύ τους  αγώνες. Αν  παρά  ταύτα   συνεχίζεται  η  ισοβαθμία , τότε  λαμβάνεται  υπόψη  ο  συντελεστής  σε  όλους  τους αγώνες  του  ομίλου  των  ομάδων  που  έχουν  ισοβαθμίσει  από  την  αρχή.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Πρωτάθλημα μπορούν να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 1999 και νεότερες και πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36  των  Κανονισμών της ΕΟΚ.. Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα δώδεκα (12) αθλήτριες.

Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνο δώδεκα (12) αθλητριών που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση  η οποία θα  κατατίθεται πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης, στη Γραμματεία των αγώνων, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης αθλήτριας, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση αθλητών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι  αγώνες του πρωταθλήματος  θα  γίνονται στα  γήπεδα  που  οι  ομάδες  θα  δηλώσουν  και  εφόσον  τα γήπεδα  αυτά πληρούν τους όρους της ΝΕΦΑ  Δωδ/σου.

Για τα σωματεία που δεν έχουν δική τους αγωνιστική έδρα, χρειάζεται και συγκατάθεση της αρχής στην κυριότητα  της οποίας ανήκει  το γήπεδο.

Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου , η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Καμία  αναβολή αγώνα δεν δικαιολογείται παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο (όπως κακοκαιρία, συμμετοχή αθλητή στην μικτή Δωδ/σου και σε εθνική ομάδα).

Δεν θα αναβάλλονται αγώνες λόγω εκδρομών, υποχρεώσεων φοιτητών, τραυματισμών αθλητριών, σχολικών υποχρεώσεων (πλην πανελληνίων αγώνων), οικονομικής αδυναμίας σωματείου κ.λ.π. κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου , είτε  ενδιάμεσα  είτε  μετά  τη  λήξη  του  εκάστοτε  γύρου.

Σε περίπτωση που μια ομάδα νήσων αγωνίζεται σε ανοικτό γήπεδο της Ρόδου και η διεξαγωγή του είναι αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών, τότε ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται σε ένα από τα κλειστά γυμναστήρια, με κάποια χρονική μεταβολή της έναρξής του, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου. Ανάλογα ισχύουν και ανοικτό γήπεδο της Κω.

ΑΡΘΡΟ  8ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ

α) Οι  ενστάσεις  που αναφέρονται  σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας όργανα

β) Οι  υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

γ) Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή , κατά μεν  της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.), κατά δε της Επιτροπής Πρωταθλήματος, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

δ) Οι  ενστάσεις  θα συζητούνται μόνο εφόσον  υποστηρίζονται  και  συνοδεύονται με το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο).

Το παράβολο των ενστάσεων  ενώπιον της  Τ.Ε. ΕΟΚ  ορίζεται σε  50 €, για  δε  τις  προσφυγές  στην  Ε.Ε.Δ.  και  Α.Σ.Ε.Α.Δ. σε  όσα ορίζουν.

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν  τη συνέχιση του πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΟΚ που αναφέρονται παραπάνω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των Σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος  στα διάφορα  πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με το άρθρο  27 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ.

Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες, τότε  αποκλείεται  από τους  υπόλοιπους  αγώνες του  πρωταθλήματος, μετά από εξέταση του θέματος από την Τ.Ε. , σύμφωνα και με το άρθρο 7.

Στις περιπτώσεις αυτές το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με τη συνολική δαπάνη που θα  προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας, γραμματείας, γυμνασιάρχου, μετακινήσεων και ημεραργιών, καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης  ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α) Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ομάδων καλύπτονται από τα σωματεία .

β) Τα έξοδα διαιτησίας που είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ, τα έξοδα κριτών που είναι για κάθε κριτή 6 ευρώ, καθώς και τα έξοδα των οδικών μετακινήσεων διαιτητών – κριτών που ανέρχονται στο ποσό  των 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο, καλύπτονται από τα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ ή εξειδικευμένου ατόμου (π.χ. Σαμαρείτες) για παροχή Πρώτων βοηθειών, που θα παρουσιάζεται στη Γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΑ

α) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τους Κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει κατά τη διάρκεια  του Πρωταθλήματος, αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

β) Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη Γραμματεία πριν την έναρξη του αγώνα τα παρακάτω:

1) Ένα χρονόμετρο.

2) Ένα χρονόμετρο 24'΄.

3) Ταμπέλες με αριθμούς από 1 - 5 και  δύο (2) σημαίες κόκκινες με βάσεις.

4) Μπλοκ Φύλλου Αγώνος και βέλος κατοχής μπάλας.

γ) Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες Spalding  size 6.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.  ΜΠΑΦΙΤΗ                                                                                                        ΣΤ.   ΚΑΡΑΒΑΣ

 

 
 
<
 
 
© ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Ο.Κ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11 («Βενετόκλειο»), 851 00 ΡΟΔΟΣ | ΤΗΛ. / ΦΑΞ: 22410-30988 | email:info@12basket.gr