Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image Slideshow Image
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε Φ Η Β Ω Ν
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε Φ Η Β Ω Ν  Το  Πρωτάθλημα  θα  αρχίσει  στις 18-19 /10/2014

Ε Ι Δ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ     Ε Φ Η Β Ω Ν

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ    ΠΕΡΙΟΔΟΥ    2014 - 2015

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου , του Καταστατικού της   Ε.Ο.Κ.  και  των Κανονισμών  της  Γενικής   Προκήρυξης  Πρωταθλημάτων   2014-2015 , όπως  αυτή  μας  κοινοποιήθηκε   με το υπ’αριθμ. πρωτ. 2276 / 28-5-2014  έγγραφο  της  Ε.Ο.Κ.

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Το  Πρωτάθλημα  Εφήβων  αγωνιστικής περιόδου  2014-2015  με τους  παρακάτω όρους :

Α Ρ Θ Ρ Ο   1ο :  ΟΜΑΔΕΣ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα Εφήβων  Περιόδου  2014-2015  δικαιούνται  συμμετοχής  τα  Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και διατηρούν τμήματα Εφήβων.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2ο :  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το  Πρωτάθλημα  θα  αρχίσει  στις 18-19 /10/2014 ημέρα  Σάββατο ή Κυριακή.  Η  κλήρωση  των  αγώνων  θα γίνει στις  29/9/2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14:00  στα γραφεία  της  Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Κλειστό Γυμναστήριο  Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων  των  Σωματείων.

Τελευταία  ημέρα  παραλαβής  των δηλώσεων  συμμετοχής  ορίζεται  η  29/9/2014 ημέρα Δευτέρα    και  μέχρι  ώρα  12:00.

Στη δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν 2 γήπεδα που θα χρησιμοποιούν σαν έδρα . Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί 2 γήπεδο η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση προβλήματος του ενός γηπέδου, να ορίσει αγώνα του σωματείου σε άλλο γήπεδο με σκοπό την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή του πρωταθλήματος . Επίσης δύο εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας.

Οι ομάδες να φροντίσουν ώστε τα γήπεδα αγώνων  να έχουν τις νέες διαγραμμίσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο   3ο :  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Το  Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις , ως εξής:

Α) Α’ φάση – Κανονική περίοδος:

Οι ομάδες θα αγωνισθούν σε δύο (2) ομίλους , ένα (1) Νοτίου συγκροτήματος  και ένα( 1) Βορείου συγκροτήματος .

Σε κάθε όμιλο οι ομάδες θα αγωνισθούν μεταξύ τους σε δύο γύρους και στο τέλος θα καταρτισθεί βαθμολογία του κάθε ομίλου.

Β) ΒφάσηFinal Four

Η  Β’ φάση θα είναι Final Four και θα διεξαχθεί σε Κλειστό Γυμναστήριο που θα ορίσει η Τ.Ε.

Σ’ αυτήν θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη και δεύτερη θέση της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο.

Τα ζεύγη των δύο ημιτελικών θα είναι : Α1-Β2 και Β1-Α2 και Πρωταθλήτρια ομάδα θα ανακηρυχθεί η νικήτρια του τελικού.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   4ο  :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  -  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για  τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των Κανονισμών της ΕΟΚ (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερες των δύο (2) παικτριών / άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα) .

Για  δε την κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2  σε συνδυασμό  και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας :

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2) , τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες - ήττες -  μηδενισμοί).

Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών , τότε λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.

Αν  συνεχίζεται η ισοβαθμία  τότε  θα διεξαχθεί  αγώνας κατάταξης  σε ουδέτερο γήπεδο που θα  ορίσει  η  Τ.Ε.  ΕΟΚ   Δωδεκανήσου.

β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από  δύο (2)  τότε  καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας  με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους  μεταξύ τους αγώνες και με  βάση τον  πίνακα  αυτό  γίνεται  η μεταξύ τους  κατάταξη.  Αν  όμως  από  τον  παραπάνω   πίνακα   προκύψει  νέα (εσωτερική)  ισοβαθμία , τότε  για  τις  ομάδες  που  συνεχίζουν  να  ισοβαθμούν λαμβάνονται  υπόψη  οι  βαθμοί  από  τους  μεταξύ  τους  αγώνες.

Αν  οι   ομάδες  έχουν   το  ίδιο  σύνολο   βαθμών , τότε    λαμβάνεται   υπόψη  ο συντελεστής  πόντων (πηλίκο διαίρεσης των πόντων που σημείωσε  η  ομάδα  με τους πόντους που δέχτηκε)  στους  μεταξύ τους  αγώνες. Αν  παρά  ταύτα   συνεχίζεται  η  ισοβαθμία , τότε  λαμβάνεται  υπόψη  ο  συντελεστής  σε  όλους  τους αγώνες  του  ομίλου  των  ομάδων  που  έχουν  ισοβαθμίσει  από  την  αρχή.

Α Ρ Θ Ρ Ο   5ο  :  ΑΘΛΗΤΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα  μπορούν να πάρουν μέρος  αθλητές   που γεννήθηκαν τα έτη   1997 , 1998  και νεότεροι  και πληρούν  τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36  των  Κανονισμών της ΕΟΚ. Η χρησιμοποίηση Παίδων στο Πρωτάθλημα Εφήβων δεν αποτελεί πρόβλημα στην ΕΟΚ για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων .

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων (προκριματικά και τελική φάση) θα ισχύσουν οι προβλεπόμενες ηλικίες .Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα δώδεκα (12) αθλητές.

Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνο  δώδεκα (12) αθλητές που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση  η οποία θα  κατατίθεται , πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης , στην Γραμματεία των αγώνων , χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης αθλητή , για οποιονδήποτε λόγο και αιτία , κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση αθλητών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.

Α Ρ Θ Ρ Ο   6ο  :  ΓΗΠΕΔΑ   ΑΓΩΝΩΝ

Οι  αγώνες του πρωταθλήματος  θα  γίνονται στα  γήπεδα  που  οι  ομάδες  θα  δηλώσουν  και  εφόσον  τα γήπεδα  αυτά πληρούν τους όρους της ΝΕΦΑ  Δωδ/σου.

Για τα σωματεία  που δεν έχουν  δική τους  αγωνιστική έδρα , χρειάζεται  και  συγκατάθεση της  αρχής  στην  κυριότητα  της οποίας ανήκει  το γήπεδο.

Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου , η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο   7ο  :  ΑΝΑΒΟΛΗ  ΑΓΩΝΩΝ

Καμία  αναβολή αγώνα δεν δικαιολογείται παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο (όπως κακοκαιρία, συμμετοχή αθλητή στην μικτή Δωδ/σου και σε εθνική ομάδα).

Δεν θα αναβάλλονται αγώνες λόγω εκδρομών, υποχρεώσεων φοιτητών, τραυματισμών αθλητριών, σχολικών υποχρεώσεων (πλην πανελληνίων αγώνων), οικονομικής αδυναμίας σωματείου κ.λ.π. κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου , είτε  ενδιάμεσα  είτε  μετά  τη  λήξη  του  εκάστοτε  γύρου.

Σε περίπτωση που μια ομάδα νήσων αγωνίζεται σε ανοικτό γήπεδο της Ρόδου και η διεξαγωγή του είναι αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών, τότε ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται σε ένα από τα κλειστά γυμναστήρια, με κάποια χρονική μεταβολή της έναρξής του, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου. Ανάλογα ισχύουν και ανοικτό γήπεδο της Κω. 

Α Ρ Θ Ρ Ο   8ο  :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -  ΕΦΕΣΕΙΣ

α) Οι  ενστάσεις  που αναφέρονται  σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας όργανα

β) Οι  υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

γ) Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή , κατά μεν  της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.), κατά δε της Επιτροπής Πρωταθλήματος, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

δ) Οι  ενστάσεις  θα συζητούνται μόνο εφόσον  υποστηρίζονται  και  συνοδεύονται με το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο).

Το παράβολο των ενστάσεων  ενώπιον της  Τ.Ε. ΕΟΚ  ορίζεται σε  50 €, για  δε  τις  προσφυγές  στην  Ε.Ε.Δ.  και  Α.Σ.Ε.Α.Δ. σε  όσα ορίζουν.

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν  τη συνέχιση του πρωταθλήματος.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   9ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων , καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ. που αναφέρονται παραπάνω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των Σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος  στα διάφορα  πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με το άρθρο  27 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ.

Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί , μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες,  τότε  αποκλείεται  από τους  υπόλοιπους αγώνες του  πρωταθλήματος ,μετά από εξέταση του θέματος από την Τ.Ε. , σύμφωνα και με το άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις αυτές το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με την συνολική δαπάνη που θα  προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας , γραμματείας, γυμνασιάρχου , μετακινήσεων και ημεραργιών , καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης  ομάδας.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   10ο  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

α) Το ποσό των μετακινήσεων , διαμονής και διατροφής των ομάδων , καθώς  και  τα έξοδα  διαιτησίας  και κριτών , θα καταβάλλονται από τα  σωματεία . 

β)  Τα έξοδα διαιτησίας είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ και για κάθε κριτή 7 ευρώ .

γ)   Τα έξοδα οδικών μετακινήσεων διαιτητών – κριτών ανέρχονται στο ποσό των 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο και καλύπτονται από τα σωματεία . 

Α Ρ Θ Ρ Ο   11ο  :  ΙΑΤΡΟΣ   ΑΓΩΝΑ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ ή εξειδικευμένου ατόμου (π.χ. Σαμαρείτες) για παροχή Πρώτων βοηθειών , που θα παρουσιάζεται στην Γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α.

 Α Ρ Θ Ρ Ο   12ο :   ΓΕΝΙΚΑ

α)  Για  οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη , τους Κανονισμούς της ΕΟΚ , καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  του  Πρωταθλήματος , αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

β)  Τα  γηπεδούχα  Σωματεία   υποχρεούνται  να  έχουν  στη  Γραμματεία   πριν  την έναρξη  του  αγώνα  τα παρακάτω :

1)  ‘Ένα  χρονόμετρο.

2)  ‘Ένα  χρονόμετρο  24'΄.

3)   Ταμπέλες  με  αριθμούς  από  1 - 5  και  δύο (2) σημαίες  κόκκινες με  βάσεις.

4)   Μπλοκ  Φύλλου  Αγώνος  και βέλος κατοχής μπάλας..

γ)  Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες  SPALDING .

 

 
 
<
 
 
© ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Ο.Κ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11 («Βενετόκλειο»), 851 00 ΡΟΔΟΣ | ΤΗΛ. / ΦΑΞ: 22410-30988 | email:info@12basket.gr