Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image Slideshow Image
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Αγωνιστικής Περιόδου 2014-15
Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Αγωνιστικής Περιόδου 2014-15  

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η Ε.Ο.Κ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα, τα οποία και προκηρύσσει και που θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη της και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της, των Κανονισμών της, καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς:
α) Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 13/9/2014 – 31/5/2015.
β) Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 14/9/2014 - 31/5/2015.
γ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 11/10/2014 - 31/5/2015
δ) Πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 12/10/2014 - 31/5/2015
ε) Πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 12/10/2014 – 31/5/2015
στ) Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 5/10/2014 - 31/5/2015

ζ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 12/10/2014 - 31/5/2015
η) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Εφήβων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης Φάσης (Προκριματικών) 04-08/04/2015 και Τελικών 15-19/04/2015
θ) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης Φάσης (Προκριματικών) 04-08/04/2015 και Τελικών 15-19/04/2015
ι) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Παίδων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης Φάσης (Προκριματικών) 15-19/4/2015 και Τελικών 24-28/06/2015.
ια) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης Φάσης (Προκριματικών) 15-19/4/2015 και Τελικών 24-28/06/2015.
Οι παραπάνω ημερομηνίες των προκριματικών και τελικών αγώνων των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Παίδων και Koρασίδων, Εφήβων και Νεανίδων πιθανόν να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων και των σχολικών εξετάσεων.
Στις τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων και Κορασίδων θα πάρουν μέρος έξι (6) Σωματεία και συγκεκριμένα:
Α) Ο νικητής των αγώνων πρόκρισης μεταξύ των Πρωταθλητών ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΕΚΑΣΧ, ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΚΑΣΔΥΜ και ΕΣΚΑΘ.
Β) Ο νικητής των αγώνων πρόκρισης μεταξύ των Πρωταθλητών ΕΣΚΑΗ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚΑΚ και ΕΣΚΑΒΔΕ.
Γ) Ο νικητής των αγώνων πρόκρισης μεταξύ των Πρωταθλητών ΕΣΚΑΣΕ, ΕΚΑΣΚ, ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΤΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ και Νικητής των Τοπικών Επιτροπών ΣΑΜΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ.

Οι πρωταθλητές της ΤΕ ΧΙΟΥ, ΤΕ ΣΑΜΟΥ, και ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ θα αγωνιστούν μεταξύ τους και ο νικητής θα συμμετάσχει στο Γ’ Όμιλο για την πρόκριση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Δ) Ο πρωταθλητής ΕΣΚΑ
Ε) Ο πρωταθλητής ΕΚΑΣΘ και
ΣΤ) Ο πρωταθλητής ΕΣΚΑΝΑ

Η πρώτη φάση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων διοργανώνεται από τις Αθλητικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές και η δεύτερη και τρίτη φάση από την ΕΟΚ.
ιβ) Ειδικό Πρωτάθλημα για την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών (2ος Όμιλος Νότου): Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 24-28/6/2015.
Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος οι πρώτοι νικητές των Πρωταθλημάτων Α’ Κατηγορίας των Τοπικών Επιτροπών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και της Ένωσης Κυκλάδων.
ιγ) Ειδικό Πρωτάθλημα για την άνοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 24-28/6/2015.
Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος εις μεν τον Όμιλο Νότου οι πρώτοι νικητές των Πρωταθλημάτων Α’ Κατηγορίας Γυναικών ΕΣΚΑΒΔΕ, ΕΣΚΑΗ, ΕΚΑΣΚ, ΕΣΚΑΣΕ, ΕΣΚΑΚ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΕ ΧΙΟΥ, ΤΕ ΣΑΜΟΥ και ΤΕ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ, εις δε τον Όμιλο Βορρά οι πρώτοι νικητές των Πρωταθλημάτων Α’ Κατηγορίας Γυναικών ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΚΑΣΔΥΜ, ΕΣΚΑΘ και ΕΚΑΣΧ.
Σημειώνεται, ότι οι Πρωταθλητές ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣΘ ανέρχονται απευθείας στην Α2 Εθν. Κατηγορία και εντάσσονται στους ομίλους της, όπου λόγω έδρας ανήκουν.
Τα υπόλοιπα Πρωταθλήματα (Τοπικά) προκηρύσσονται, διοργανώνονται και διεξάγονται με μέριμνα και ευθύνη των οικείων Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, οι οποίες πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τη Γενική Προκήρυξη της ΕΟΚ, καθώς και τις διατάξεις των Ειδικών Προκηρύξεών της, όπου αυτές είναι απαραίτητο να τηρούνται (π.χ. ηλικίες Πρωταθλημάτων Εφήβων - Νεανίδων κ.λ.π., άνοδος - υποβιβασμός ομάδων κ.λ.π.). Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η αποστολή και έγκριση ή μη, από το Δ.Σ. της ΕΟΚ, όλων των Προκηρύξεων των οικείων Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών.
Η μη τήρηση των άνω υποχρεώσεων καθιστά άκυρες αυτοδικαίως όλες τις μη κοινοποιηθείσες και μη εγκριθείσες από το Δ.Σ. της ΕΟΚ Προκηρύξεις και ως εκ τούτου και τα Πρωταθλήματα που διεξήχθησαν, με άμεση δυσμενή συνέπεια τη μη συμμετοχή Πρωταθλητού, από Πρωτάθλημα που διεξήχθη άκυρα, σε τελική φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος (π.χ. Εφηβικού, Νεανίδων κ.λ.π.).
Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές πρέπει απαραίτητα να τελειώσουν τα Πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας Ανδρών (όπου απαιτείται), Α’ Κατηγορίας Γυναικών (όπου απαιτείται), Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων και Κορασίδων το αργότερο 10 ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων Πρωταθλημάτων (Πρόκρισης ή Πανελληνίων).
Εφιστάται η προσοχή των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών στην τήρηση των παραπάνω προθεσμιών, για την περάτωση των Πρωταθλημάτων τους, γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι Πρωταθλητές τους θα αποκλείονται από τα αντίστοιχα Πρωταθλήματα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δεν θα γίνεται δεκτή για συμμετοχή στα παραπάνω Πρωταθλήματα (Ειδικά ανόδου στη Γ’ Εθν. Ανδρών – Α2 Εθν. Γυναικών και Πανελλήνια) ομάδα που θα προέρχεται από Πρωτάθλημα, στο οποίο πήραν μέρος λιγότερα από τέσσερα (4) Σωματεία.
Οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές υποχρεούνται να στέλνουν στην ΕΟΚ την τελική κατάταξη των αντιστοίχων Πρωταθλημάτων τους. Όπως επίσης την επιβεβαίωση σχετικά με τα σωματεία των εθνικών κατηγοριών ότι συμμετέχουν με τμήματα παίδων, εφήβων, κορασίδων και νεανίδων στα αντίστοιχα πρωταθλήματα των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών.
Η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να υπαγάγει μεμονωμένα Σωματεία γειτονικών περιφερειών, σε Πρωτάθλημα που διοργανώνει Ένωση ή Τοπική Επιτροπή.
Τα ακριβή χρονικά όρια τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω Πρωταθλήματα, καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διοργάνωσή τους, θα καθοριστούν με τις Ειδικές Προκηρύξεις, που θα εκδοθούν έγκαιρα (από την ΕΟΚ ή τις Ενώσεις ή τις Τοπικές Επιτροπές).
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδας θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες Spalding, μη εφαρμοζομένης της παρ. 5 του άρθρου 37 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Ειδικά στα Πρωταθλήματα Γυναικών  και το Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά οι μπάλες size – 6.
Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των Αθλητών-Αθλητριών της με έξι (6), τουλάχιστον, μπάλες Spalding, όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΟΚ που αναφέρονται παραπάνω.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των Σωματείων στα εθνικά Πρωταθλήματα και το Κύπελλο Ελλάδας, είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.
Η διάταξη αυτή δεν αφορά τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τα Ειδικά Πρωταθλήματα Ανόδου Ανδρών και Γυναικών.
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών  Ανδρών πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στα Πρωταθλήματα Παίδων ή Εφήβων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο εθνικό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα  Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών  Γυναικών πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν σε ένα από τα Πρωταθλήματα Κορασίδων ή Νεανίδων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο εθνικό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να χρησιμοποιούν τους αριθμούς από 4 μέχρι και το 19 αυστηρά και στο πάνω δεξί μέρος της φανέλας να υπάρχει το σήμα της Ομοσπονδίας.
Για τα  τοπικά Πρωταθλήματα Ανδρών & Γυναικών αποφασίζουν ανάλογα οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές. 
                             
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι Αθλητές/Αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του Άρθρου 36 των Κανονισμών της ΕΟΚ.
Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 Αθλητές/Αθλήτριες.
Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών που διοργανώνουν η Ε.Ο.Κ., οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές.

Στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών δικαίωμα συμμετοχής έχει ένας (1) αθλητής που προέρχεται από την ευρωπαϊκή ζώνη της FIBA (κοινοτικός).

Στα πρωταθλήματα Α2, Β’ και Γ’ εθνικών κατηγοριών Ανδρών θα δηλώνονται υποχρεωτικά στη δωδεκάδα δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι (20) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 1994 και νεότεροι, με υποχρεωτική συμμετοχή στους αγώνες.

Στα πρωταθλήματα Α1 και Α2 εθνική κατηγορία γυναικών θα δηλώνονται υποχρεωτικά στην 12άδα δύο (2) αθλήτριες κάτω των είκοσι ένα (21) ετών δηλαδή γεννηθείσες το έτος 1993 και νεότερες, με υποχρεωτική συμμετοχή στους αγώνες.

Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη το παράπτωμα χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική συμμετοχή αθλητή» με όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός της ΕΟΚ.

Σας γνωρίζουμε ότι στον περιορισμό των αλλοδαπών καλαθοσφαιριστών –στριών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών (Β’, Γ’ Ανδρών και Α2 Γυναικών) δεν συμπεριλαμβάνονται οι αλλοδαποί καλαθοσφαιριστές το δελτίο των οποίων έχει εκδοθεί πριν το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται μόνο αθλητές –τριες των σωματείων των οποίων το δελτίο αθλητικής ταυτότητας έχει εκδοθεί για πρώτη φορά στο ίδιο σωματείο και οι αθλητές –τριες εξακολουθούν να αγωνίζονται στο εν λόγω σωματείο.
β) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, δικαιούνται να πάρουν μέρος οι γεννημένοι τα έτη 1997, 1998 και νεότεροι.
γ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 1999 και νεότεροι.
δ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 1996, 1997, 1998 και νεότερες.
ε) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος  Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 1999 και νεότερες.
Τα αναφερόμενα στις παραγράφους β, γ, δ και ε θα ισχύσουν τόσο στα Τοπικά Πρωταθλήματα , όσο και στις προκριματικές και τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.
Η χρησιμοποίηση κορασίδων και παίδων στα πρωταθλήματα νεανίδων και εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην ΕΟΚ για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων.
Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνον δώδεκα (12) Αθλητές – Αθλήτριες, που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση η οποία θα κατατίθεται, πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης, στην γραμματεία των αγώνων, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης Αθλητή ή Αθλήτριας, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση Αθλητών – Αθλητριών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.
Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των Διοικήσεων των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών ότι οι ηλικίες που αναφέρονται παραπάνω είναι δεσμευτικές και πρέπει να συμμορφωθούν προς τις άνω διατάξεις, προκειμένου, σε αντίθετη περίπτωση να αποφευχθούν οι εκ των Κανονισμών και της παρούσης επιβαλλόμενες δυσμενείς για τα Σωματεία συνέπειες και κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και η μη συμμετοχή των Πρωταθλητών μη συμμορφωθείσης Ενωσης ή Τοπικής Επιτροπής στους αγώνες του οικείου Πανελληνίου Πρωταθλήματος (π.χ. Εφηβικού – Νεανίδων κλπ.).
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητών-αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισμών της ΕΟΚ, πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους).
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α)  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Αρθρο 47 των κανονισμών της ΕΟΚ (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους-ες των δύο (2) παικτών-τριών / άρθρο 21Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
Β) ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 3γ και παρ. 4.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση το πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των 
παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE ) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το ΄Αρθρο 47 – παρ. 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες 
ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.
 
ΑΡΘΡΟ  7ο  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΚΡΙΤΕΣ-ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Οι Διαιτητές, Κριτές και Κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την ΚΕΔ της ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα .
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΟΚ ή τον Αθλητικό Δικαστή, ανάλογα.
Οι αποφάσεις της παραγράφου β’ προσβάλλονται με προσφυγή, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

γ) οι ενστάσεις για την αντικανονική συμμετοχή των δύο (2) καλαθοσφαιριστών / τριών του άρθρου 6 των Ειδικών Προκηρύξεων Α2, Β’ και Γ’ εθνικής κατηγορίας ανδρών και Α1, Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών θα υποβάλλονται πριν τη συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνα.
 
ΓΕΝΙΚΑ
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους Κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το ΔΣ της ΕΟΚ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των Κανονισμών μέχρι την έναρξη των Πρωταθλημάτων, θα ισχύσουν σ’ αυτά, εφόσον κοινοποιηθούν 48 ώρες πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων στα δικαιούμενα συμμετοχής σωματεία.
Η παρούσα Γενική Προκήρυξη πρέπει να κοινοποιηθεί, με μέριμνα των Διοικήσεων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, προς όλα τα Σωματεία της δύναμής τους.
 

 
 
<
 
 
© ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Ο.Κ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11 («Βενετόκλειο»), 851 00 ΡΟΔΟΣ | ΤΗΛ. / ΦΑΞ: 22410-30988 | email:info@12basket.gr